Retourbeleid

Retourneren en ontbinden overeenkomst:
U kunt de overeenkomst als volgt ontbinden:

Stuur het onbeschadigde artikel binnen 14 dagen na ontvangst in de, indien redelijkerwijs mogelijk, originele verpakking, naar het retouradres:
Foto Organizing Academie
Plompetorengracht 10
3512 CC Utrecht

Wij storten het volledige aankoopbedrag terug op uw rekening inclusief (eventuele) verzend- en betaalkosten van de zending.
Retourkosten zijn voor eigen rekening.

Bewaar uw bewijs van retourverzending goed, mocht het pakketje kwijt zijn dan kunnen wij naar deze Track & Trace-code vragen. Foto Organizing Academie is niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte pakketjes.

Maar neem alsjeblieft contact met ons op als er problemen zijn met de bestelling.

Retourvoorwaarden
Kopers zijn verantwoordelijk voor de verzendkosten van de retourzending. Als het artikel niet in de originele staat wordt geretourneerd, is de koper verantwoordelijk voor eventuele waardevermindering.

Herroepingsrecht is uitgesloten voor de volgende artikelen

- online cursussen en vip-begeleiding: een download van een cursus is niet meer te herroepen. Door op "afrekenen" te klikken stemt u namelijk in met directe levering en ziet u af van het herroepingsrecht. U wordt in het bestelproces hier ook op gewezen.

Wat is herroepingsrecht?

Foto Organizing Academie hanteert een zichttermijn van veertien dagen (voor thuisbezorgbestellingen), ingaande de dag na ontvangst door of namens de koper. Tijdens de zichttermijn heeft de koper een herroepingsrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, de ontvangen goederen te retourneren. U kunt het artikel o.v.v. van uw naam, telefoonnummer en ordernummer retourneren naar Plompetorengracht 10, 3512 CC Utrecht.

Na ontbinding van de overeenkomst (moment van annuleren, terugzenden bestelling) wordt het aankoopbedrag inclusief eventuele betaal- of verzendkosten door Foto Organizing Academie terugbetaald aan de koper binnen 14 dagen. De verzendkosten voor de retourzending zijn voor rekening van de koper. Een terugboeking verzorgen wij binnen 2 tot 7 werkdagen. Uitgezonderd machtigingsbetalingen i.v.m. stornerings termijn 8-14 werkdagen. Het aankoopbedrag zal de Foto Organizing Academie binnen 14 dagen na ontbinding aan de koper terugbetalen.

Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele verpakking aan ons retourneren, conform de door de ons verstrekte instructies.

Instructies voor herroeping

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag voor verkoopovereenkomsten: „waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.”;

of
voor overeenkomsten waarbij de consument in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd: „waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.”;

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Foto Organizing Academie ondubbelzinnig verklaren of (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.”.NL L 304/84 Publicatieblad van de Europese Unie 22.11.2011

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.”;

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen."